TỰ HỌC IELTS ESSAY
ĐÚNG QUY TRÌNH

• 25 units
• Xây dựng kỹ năng từ thấp lên cao
• 22 bài essay mẫu
• Được giải đáp trong quá trình học

GIỚI THIỆU SÁCH

Bạn nhận được gì sau khi đọc cuốn sách này?

Hoàn thiện kỹ năng WRITING
IELTS WRITING 6.5
trong tầm tay
Nâng 1.5 điểm
IELTS WRITING
Tự tin viết tiếng Anh
cho mọi mục đích
Lộ trình học
Củng cố lại ngữ pháp cần thiết cho writing
Viết câu đơn và nâng cấp thành câu phức
Quy trình 5 bước để viết 1 đoạn văn bất kỳ
Kỹ thuật paraphrase để viết mở bài nhanh
Phân tích đề và viết các essay khác nhau
22 bài essay mẫu để tham khảo và học hỏi

BÀI MẪU

Video unit 9
Viết câu dài và chuẩn

SAMPLE ESSAY

Để mua sách, bấm vào

đây

để quay về trang chính.